شرکت الکتروقدرت ماکان(مپکو)

این شرکت در سال 1395 باتوجه به نیاز صنایع به تامین قطعات الکترونیک و الکترونیک قدرت اورجینال در کشور تاسیس گردید.میدانیم که تهیه قطعات اورجینال برندهای معتبر دنیا برای اغلب صنایع مقدور نیست و یابا دشواری و نگرانی همراه می باشد و به دلیل استقبال افزاینده صنایع از این راهکار موجب توسعه این شرکت گردید و همچنین پشتیبان این راهکار انبار متراژ بالای این شرکت در داخل و خارج از کشور می باشد که در اغلب موارد تمام نیازمندی های مشتریان به کمک تنوع بیش از 600 هزار نوع قطعه از 100 برند معتبر دنیا به خوبی تامین می گردد.

خبرنامه
X