ادوات نیمه هادی

فیلتر

نمایش 131–156 از 170 نتیجه

مرتب‌سازی براساس:

N1075LN180-U9900

THYRISTOR DISC SINGLE 1240A 1800V CHASSIS

N1114LC180-U9900

THYRISTOR DISC SINGLE 1114A 1800V CHASSIS

N1467NC160-U9900

THYRISTOR DISC SINGLE 1467A 1600V CHASSIS

N1467NC260-U9900

THYRISTOR DISC SINGLE 1467A 2600V CHASSIS

N1651QK220-U9900

THYRISTOR DISC SINGLE 1651A 2200V CHASSIS

N1718NC200-U9900

THYRISTOR DISC SINGLE 1718A 2000V CHASSIS

N1802NC160-U9900

THYRISTOR DISC SINGLE 1802A 1600V CHASSIS

N2046NS120-U9900

THYRISTOR DISC SINGLE 2046A 1200V CHASSIS

N3022ZC160-U9900

THYRISTOR DISC SINGLE 3022A 1600V CHASSIS

R0878LC20L-U9900

THYRISTOR DISC FAST REC.SINGLE 878A 2000V CHASSIS

R0929LC12C-U9900

THYRISTOR DISC FAST REC.SINGLE 929A 1200V CHASSIS

R1124NC20K-U9900

THYRISTOR DISC FAST REC.SINGLE 1124A 2000V CHASSIS

R1275NC20J-U9900

THYRISTOR DISC FAST REC.SINGLE 1275A 2000V CHASSIS

R1275NC20L-U9900

THYRISTOR DISC FAST REC.SINGLE 1275A 2000V CHASSIS

R1275NS20L-U9900

THYRISTOR DISC FAST REC.SINGLE 1275A 2000V CHASSIS

R1275NS20L-U9900

THYRISTOR DISC SINGLE 392A 1600V CHASSIS

R1446NC12C-U9900

THYRISTOR DISC FAST REC.SINGLE 1446A 1200V CHASSIS

R1448NC20KDAB-U9900

THYRISTOR DISC FAST REC.SINGLE 1448A 2000V CHASSIS

R2619ZC20KCAB-U9900

THYRISTOR DISC FAST REC.SINGLE 2619A 2000V CHASSIS

R2619ZC21L-U9900

THYRISTOR DISC FAST REC.SINGLE 2619A 2100V CHASSIS

VBO36-12NO8

DIODE BRIDGE 30A 1200V IXYS

VBO72-12NO7

DIODE BRIDGE 72A 1200V 1PH IXYS

VHF28-12IO5

DIODE BRIDGE 28A(85C) 1200V 1/2C 1PH+FWD IXYS

VHF28-16IO5

DIODE BRIDGE 28A(85C) 1600V 1/2C 1PH+FWD IXYS

VHF36-12IO5

DIODE BRIDGE 36A 1200V 1/2C 1PH+FWD IXYS

VHF36-16IO5

DIODE BRIDGE 36A 1600V 1/2C 1PH+FWD IXYS

0
X