ادوات نیمه هادی

فیلتر

نمایش 157–170 از 170 نتیجه

مرتب‌سازی براساس:

VUB160-16NOXT

DIODE BRIDGE 188A 1600V IGBT+DIODE+THERMISTOR IXYS

VUB72-16NO1

DIODE BRIDGE 53A 1600V +IGBT+DIODE IXYS

VUO125-16NO7

DIODE BRIDGE 150A 1600V 3PH IXYS

VUO155-16NO1

DIODE BRIDGE 157A 1600V 3PH IXYS

VUO160-16NO7

DIODE BRIDGE 175A 1600V 3PH IXYS

VUO190-16NO7

DIODE BRIDGE 240A(110C) 1600V 3PH IXYS

VUO35-14NO7

DIODE BRIDGE 38A 1400V 3PH IXYS

VUO36-16NO8

DIODE BRIDGE 38A 1600V 3PH IXYS

VUO80-16NO1

DIODE BRIDGE 80A 1600V 3PH IXYS

VUO82-16NO7

DIODE BRIDGE 88A 1600V 3PH IXYS

VUO84-16NO7

DIODE BRIDGE 92A 1600V 3PH IXYS

VUO86-16NO7

DIODE BRIDGE 86A 1600V 3PH IXYS

VVZ39-12HO7

THYRISTOR MOD.3PH 39A 1200V ECOPAC1 CHASSIS

VVZF70-16IO7

THYRISTOR MOD.3PH 70A 1600V FOT-A CHASSIS

0
X