فروشگاه

534B1201JC

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

POT.WW 10 TURN 2W 200R SPECTROL

سنجش
مقاومت

200R

تعداد دور

10 دور

شرکت سازنده

Vishay

0
X