فروشگاه

7MBR50VM120-50

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

IGBT PIM MOD.3PH D.BRID.SEVEN 50A 1200V V SERIES

سنجش
جریان

50 آمپر

ولتاژ

1200 ولت

شرکت سازنده

Fuji Electric

0
X