فروشگاه

N1651QK220-U9900

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR DISC SINGLE 1651A 2200V CHASSIS

سنجش
جریان

1651A

ولتاژ

2200V

شرکت سازنده

WESTCODE

0
X