فروشگاه

N3022ZC160-U9900

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR DISC SINGLE 3022A 1600V CHASSIS

سنجش
جریان

3022A

ولتاژ

1600V

شرکت سازنده

WESTCODE

0
X