فروشگاه

R1446NC12C-U9900

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR DISC FAST REC.SINGLE 1446A 1200V CHASSIS

سنجش
جریان

1446A

ولتاژ

1200V

شرکت سازنده

WESTCODE

0
X