فروشگاه

VHF28-16IO5

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

DIODE BRIDGE 28A(85C) 1600V 1/2C 1PH+FWD IXYS

سنجش
جریان

28A

ولتاژ

1600V

شرکت سازنده

IXYS

0
X