صفحه قبلی

ادوات نیمه هادی

فیلتر

نمایش 1–26 از 170 نتیجه

مرتب‌سازی براساس:

1MBI400V-120-50

IGBT MOD.DIODE SINGLE 400A 1200V V SERIES

1MBI600V-120-50

IGBT MOD.DIODE SINGLE 600A 1200V V SERIES

2MBI100S-120

IGBT MOD.DIODE DUAL 100A 1200V S SERIES

2MBI100TA-060-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 100A 600V T SERIES Y4-M6

2MBI100U4A-120-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 100A 1200V U4A SERIES Y4-M6

2MBI100VA-120-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 100A 1200V V SERIES Y4-M6

2MBI150U4A-120

IGBT MOD.DIODE DUAL 150A 1200V U SERIES

2MBI150US-120-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 150A 1200V U SERIES

2MBI150VA-120-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 150A 1200V V SERIES Y4-M6

2MBI150VB-120-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 150A 1200V V SERIES Y4-M6

2MBI200S-120

IGBT MOD.DIODE DUAL 200A 1200V S SERIES

2MBI200U4D-120

IGBT MOD.DIODE DUAL 200A 1200V U SERIES

2MBI200U4H-120-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 200A 1200V U SERIES

2MBI200VA-060-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 200A 600V V SERIES Y4-M6

2MBI200VB-120-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 200A 1200V V SERIES

2MBI200VH-120-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 200A 1200V V SERIES

2MBI300N-060

IGBT MOD.DIODE DUAL 300A 600V N SERIES

2MBI300U4H-120-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 300A 1200V U SERIES

2MBI300VB-060-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 300A 600V V SERIES Y4-M6

2MBI300VE-120-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 300A 1200V V SERIES

2MBI300VH-120-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 300A 1200V V SERIES

2MBI400U4H-170-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 400A 1700V U SERIES

2MBI400VB-060-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 400A 600V V SERIES

2MBI450U4E-120

IGBT MOD.DIODE DUAL 450A 1200V U SERIES

2MBI450VE-120-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 450A 1200V V SERIES

2MBI450VH-120-50

IGBT MOD.DIODE DUAL 450A 1200V V SERIES

0
X