صفحه قبلی

پتانسیومتر

فیلتر

نمایش دادن همه 15 نتیجه

مرتب‌سازی براساس:

534B1102JC

POT.WW 10 TURN 2W 1K SPECTROL

534B1103JC

POT.WW 10 TURN 2W 10K SPECTROL

534B1201JC

POT.WW 10 TURN 2W 200R SPECTROL

534B1202JC

POT.WW 10 TURN 2W 2K SPECTROL

534B1502JC

POT.WW 10 TURN 2W 5K SPECTROL

ABW1-100R

POT.WW 1 TURN 1W 100R AB

ABW1-10K

POT.WW 1 TURN 1W 10K AB

ABW1-1K

POT.WW 1 TURN 1W 1K AB

ABW1-220R

POT.WW 1 TURN 1W 220R AB

ABW1-25K

POT.WW 1 TURN 1W 25K AB

ABW1-2K5

POT.WW 1 TURN 1W 2K5 AB

ABW1-500R

POT.WW 1 TURN 1W 500R AB

ABW1-50K

POT.WW 1 TURN 1W 50K AB

ABW1-5K

POT.WW 1 TURN 1W 5K AB

روبردی PT10MV10-102A2020-S

TRIMPOT CARBON 10MM 1K 20% ALYAN PIHER

0
X