تریستور-دیود

فیلتر

نمایش دادن همه 17 نتیجه

مرتب‌سازی براساس:

MCD132-16IO1

THYRISTOR DIODE MOD.DUAL 130A 2x1600V Y4-M6 CHASSIS

MCD162-16IO1

THYRISTOR DIODE MOD.DUAL 181A 2x1600V Y4-M6 CHASSIS

MCD200-16IO1

THYRISTOR DIODE MOD.DUAL 216A 2x1600V Y4-M6 CHASSIS

MCD220-16IO1

THYRISTOR DIODE MOD.DUAL 250A 2x1600V Y2-DCB CHASSIS

MCD255-14IO1

THYRISTOR DIODE MOD.DUAL 250A 1400V Y1-CU CHASSIS

MCD255-16IO1

THYRISTOR DIODE MOD.DUAL 250A 2x1600V Y1-CU CHASSIS

MCD310-14IO1

MCD310-14IO1

THYRISTOR DIODE MOD.DUAL 320A 2x1400V Y2-DCB CHASSIS

MCD310-16IO1

THYRISTOR DIODE MOD.DUAL 320A 2x1600V Y2-DCB CHASSIS

MCD312-14IO1

THYRISTOR DIODE MOD.DUAL 320A 2x1400V Y1-CU CHASSIS

MCD312-16IO1

THYRISTOR DIODE MOD.DUAL 320A 2x1600V Y1-CU CHASSIS

MCD56-12IO1

THYRISTOR DIODE MOD.DUAL 60A 2x1200V TO240AA CHASSIS

MCD56-16IO1B

THYRISTOR DIODE MOD.DUAL 60A 2x1600V TO240AA CHASSIS

MCD72-12IO1B

THYRISTOR DIODE MOD.DUAL 85A 1200V TO240AA CHASSIS

MCD72-16IO1B

THYRISTOR DIODE MOD.DUAL 85A 2x1600V TO240AA CHASSIS

MCD95-12IO1B

THYRISTOR DIODE MOD.DUAL 116A 2x1200V TO240AA CHASSI

MCD95-16IO1B

THYRISTOR DIODE MOD.DUAL 116A 2x1600V TO240AA CHASSI

0
X