مقاومت

فیلتر

نمایش 1–26 از 67 نتیجه

مرتب‌سازی براساس:

HS100 12K J

RES.AL.CLAD 100W 12K Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS100 2K7 J

RES.AL.CLAD 100W 2.7K Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS100 330R J

RES.AL.CLAD 100W 330 Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS100 33R J

RES.AL.CLAD 100W 33 Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS100 3K3 J

RES.AL.CLAD 100W 3.3K Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS100 470R J

RES.AL.CLAD 100W 470 Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS100 47R J

RES.AL.CLAD 100W 47 Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS100 68R J

RES.AL.CLAD 100W 68 Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS100 6K8 J

RES.AL.CLAD 100W 6.8K Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS200 100R J

RES.AL.CLAD 200W 100 Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS200 10R J

RES.AL.CLAD 200W 10 Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS200 42R J

RES.AL.CLAD 200W 42 Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS200 50R J

RES.AL.CLAD 200W 50 Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS200 60R J

RES.AL.CLAD 200W 60 Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS25 100R J

RES.AL.CLAD 25W 100 Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS25 120R J

RES.AL.CLAD 25W 120 Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS25 150R J

RES.AL.CLAD 25W 150 Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS25 15K J

RES.AL.CLAD 25W 15K Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS25 1K J

RES.AL.CLAD 25W 1K Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS25 1K5 J

RES.AL.CLAD 25W 1.5K Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS25 1K8 J

RES.AL.CLAD 25W 1.8K Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS25 1R J

RES.AL.CLAD 25W 1 Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS25 1R8 J

RES.AL.CLAD 25W 1.8 Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS25 20K J

RES.AL.CLAD 25W 20K Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS25 2K2 J

RES.AL.CLAD 25W 2.2K Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

HS25 2R2 J

RES.AL.CLAD 25W 2.2 Ohms 5% WIREWOUND CHASSIS

0
X