فروشگاه

ABW1-25K

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

POT.WW 1 TURN 1W 25K AB

سنجش
مقاومت

25K

توان

1W

تعداد دور

یک دور

شرکت سازنده

AB

0
X