فروشگاه

ABW1-2K5

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

POT.WW 1 TURN 1W 2K5 AB

سنجش
مقاومت

2k5

تعداد دور

یک دور

توان

1W

شرکت سازنده

AB

0
X