فروشگاه

DCL-23-002-47MFD-500V

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0
ظرفیت

47uf

ولتاژ

500V

شرکت سازنده

ALCON

0
X