فروشگاه

DS75-12B

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

DIODE STAND. Single 110A 1200V STUD DO203AB

سنجش
جریان

110A

ولتاژ

1600V

شرکت سازنده

IXYS

0
X