فروشگاه

DSA35-18A

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

DIODE AVALANCHE Single 49A 1800V STUD DO203AB

سنجش
جریان

49A

ولتاژ

1800V

شرکت سازنده

IXYS

0
X