فروشگاه

HAS100-S

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

TRANSDUCER CURRENT 100A HALL EFFECT,OPEN LOOP

سنجش
جریان نامی اولیه

100A

نسبت تبدیل

100 A : 4 V

شرکت سازنده

LEM

0
X