فروشگاه

HAS200-S

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

TRANSDUCER CURRENT 200A HALL EFFECT,OPEN LOOP

سنجش
جریان نامی اولیه

200A

نسبت تبدیل

200 A : 4 V

شرکت سازنده

LEM

0
X