فروشگاه

HAS300-S

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

TRANSDUCER CURRENT 300A HALL EFFECT,OPEN LOOP

سنجش
جریان نامی اولیه

300A

نسبت تبدیل

300 A : 4 V

شرکت سازنده

LEM

0
X