فروشگاه

MCC250-16IO1

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR MOD.DUAL 287A 2x1600V Y2-DCB CHASSIS

سنجش
جریان

287A

ولتاژ

2x1800V

پکیج

Y2-DCB

شرکت سازنده

IXYS

0
X