فروشگاه

MCC501-18IO1

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR MOD.DUAL 503A 2x1600V WC-501 CHASSIS

سنجش
جریان

503A

ولتاژ

2x1600V

پکیج

WC-501

شرکت سازنده

IXYS

0
X