فروشگاه

N0910LC260-U9900

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR DISC SINGLE 910A 2600V CHASSIS

سنجش
جریان

910A

ولتاژ

2600V

شرکت سازنده

WESTCODE

0
X