فروشگاه

N1718NC200-U9900

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR DISC SINGLE 1718A 2000V CHASSIS

سنجش
جریان

1718A

ولتاژ

2000V

شرکت سازنده

WESTCODE

0
X