فروشگاه

N2046NS120-U9900

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR DISC SINGLE 2046A 1200V CHASSIS

سنجش
جریان

2046A

ولتاژ

1200V

شرکت سازنده

WESTCODE

0
X