فروشگاه

R1275NC20J-U9900

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR DISC FAST REC.SINGLE 1275A 2000V CHASSIS

سنجش
جریان

1275A

ولتاژ

2000V

شرکت سازنده

WESTCODE

0
X