فروشگاه

VUB72-16NO1

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

DIODE BRIDGE 53A 1600V +IGBT+DIODE IXYS

سنجش
جریان

53A

ولتاژ

1600V

شرکت سازنده

IXYS

0
X