فروشگاه

HAS400-S

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

TRANSDUCER CURRENT 400A HALL EFFECT,OPEN LOOP

سنجش
جریان نامی اولیه

400A

نسبت تبدیل

400A/4V

شرکت سازنده

LEM

0
X