فروشگاه

HAS600-S

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

TRANSDUCER CURRENT 600A HALL EFFECT,OPEN LOOP

سنجش
جریان نامی اولیه

600A

نسبت تبدیل

600A/4V

شرکت سازنده

LEM

0
X