فروشگاه

N0530YN250-U9900

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR DISC SINGLE 530A 2500V CHASSIS

سنجش
جریان

530A

ولتاژ

2500V

شرکت سازنده

WESTCODE

0
X