فروشگاه

N0910LC240-U9900

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR DISC SINGLE 910A 2400V CHASSIS

سنجش
جریان

910A

ولتاژ

2400V

شرکت سازنده

WESTCODE

0
X