فروشگاه

N1114LC180-U9900

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR DISC SINGLE 1114A 1800V CHASSIS

سنجش
جریان

1114A

ولتاژ

1800V

شرکت سازنده

WESTCODE

0
X