فروشگاه

VHF28-12IO5

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

DIODE BRIDGE 28A(85C) 1200V 1/2C 1PH+FWD IXYS

سنجش
جریان

28A

ولتاژ

1200V

شرکت سازنده

IXYS

0
X