فروشگاه

ABW1-10K

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

POT.WW 1 TURN 1W 10K AB

سنجش
مقاومت

10K

تعداد دور

یک دور

توان

1W

شرکت سازنده

AB

0
X