فروشگاه

ABW1-1K

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

POT.WW 1 TURN 1W 1K AB

سنجش
شرکت سازنده

AB

توان

1W

مقاومت

1K

تعداد دور

یک دور

0
X