فروشگاه

HAS500-S

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

TRANSDUCER CURRENT 500A HALL EFFECT,OPEN LOOP

سنجش
جریان نامی اولیه

500A

نسبت تبدیل

500A/4V

شرکت سازنده

LEM

0
X