فروشگاه

MCC225-18IO1

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR MOD.DUAL 220A 2x1800V Y1-CU CHASSIS

سنجش
جریان

220A

ولتاژ

2x1800V

پکیج

Y1-CU

شرکت سازنده

IXYS

0
X