فروشگاه

R1275NS20L-U9900

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR DISC SINGLE 392A 1600V CHASSIS

سنجش
جریان

392A

ولتاژ

1600V

شرکت سازنده

WESTCODE

0
X