فروشگاه

N1075LN180-U9900

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR DISC SINGLE 1240A 1800V CHASSIS

سنجش
جریان

1240A

ولتاژ

1800V

شرکت سازنده

WESTCODE

0
X