فروشگاه

N1467NC260-U9900

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR DISC SINGLE 1467A 2600V CHASSIS

سنجش
جریان

1467A

ولتاژ

2600V

شرکت سازنده

WESTCODE

0
X