فروشگاه

N1802NC160-U9900

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR DISC SINGLE 1802A 1600V CHASSIS

سنجش
جریان

1802A

ولتاژ

1600V

شرکت سازنده

WESTCODE

0
X