فروشگاه

VHF36-12IO5

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

DIODE BRIDGE 36A 1200V 1/2C 1PH+FWD IXYS

سنجش
جریان

36A

ولتاژ

1200V

شرکت سازنده

IXYS

0
X