فروشگاه

VUB160-16NOXT

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

DIODE BRIDGE 188A 1600V IGBT+DIODE+THERMISTOR IXYS

سنجش
جریان

188A

ولتاژ

1600V

شرکت سازنده

IXYS

0
X