فروشگاه

VVZ39-12HO7

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

THYRISTOR MOD.3PH 39A 1200V ECOPAC1 CHASSIS

سنجش
جریان

39A

ولتاژ

1200V

شرکت سازنده

IXYS

0
X