تریستور

فیلتر

نمایش 1–26 از 48 نتیجه

مرتب‌سازی براساس:

MCC132-14IO1

THYRISTOR MOD.DUAL 130A 2x1400V Y4-M6 CHASSIS

MCC162-16IO1

THYRISTOR MOD.DUAL 181A 2x1600V Y4-M6 CHASSIS

MCC200-16IO1

THYRISTOR MOD.DUAL 216A 2x1600V Y4-M6 CHASSIS

MCC225-18IO1

THYRISTOR MOD.DUAL 220A 2x1800V Y1-CU CHASSIS

MCC250-16IO1

THYRISTOR MOD.DUAL 287A 2x1600V Y2-DCB CHASSIS

MCC255-16IO1

THYRISTOR MOD.DUAL 250A 2x1600V Y1-CU CHASSIS

MCC26-12IO8B

THYRISTOR MOD.DUAL 27A 2x1200V TO240AA CHASSIS

MCC310-16IO1

THYRISTOR MOD.DUAL 320A 1600V Y2-DCB CHASSIS

MCC501-18IO1

THYRISTOR MOD.DUAL 503A 2x1600V WC-501 CHASSIS

MCC56-12IO1B

THYRISTOR MOD.DUAL 60A 2x1200V TO240AA CHASSIS

MCC56-16IO1B

THYRISTOR MOD.DUAL 60A 2x1600V TO240AA CHASSIS

MCC72-12IO1B

THYRISTOR MOD.DUAL 85A 2x1200V TO240AA CHASSIS

MCC72-18IO1

THYRISTOR MOD.DUAL 85A 2x1800V TO240AA CHASSIS

MCC95-12IO1B

THYRISTOR MOD.DUAL 116A 2x1200V TO240AA CHASSIS

MCC95-14IO1B

THYRISTOR MOD.DUAL 116A 2x1400V TO240AA CHASSIS

MCC95-18IO1B

THYRISTOR MOD.DUAL 116A 2x1800V TO240AA CHASSIS

MCMA110P1600TA

THYRISTOR MOD.DUAL 110A 2x1600V TO240AA CHASSIS

MCMA140P1600TA

THYRISTOR MOD.DUAL 140A 2x1600V TO240AA CHASSIS

MCMA50P1200TA

THYRISTOR MOD.DUAL 50A 2x1200V TO240AA CHASSIS

MCMA50P1600TA

THYRISTOR MOD.DUAL 50A 2x1600V TO240AA CHASSIS

MCMA65P1600TA

THYRISTOR MOD.DUAL 65A 2x1600V TO240AA CHASSIS

MCMA85P1600TA

THYRISTOR MOD.DUAL 85A 2x1600V TO240AA CHASSIS

MCO600-18IO1

THYRISTOR MOD.SINGLE 600A 1800V Y1-CU CHASSIS

N0530YN250-U9900

THYRISTOR DISC SINGLE 530A 2500V CHASSIS

N0795YN180-U9900

THYRISTOR DISC SINGLE 795A 1800V CHASSIS

N0910LC240-U9900

THYRISTOR DISC SINGLE 910A 2400V CHASSIS

0
X